Revisor til årsregnskab

Få hjælp af en godkendt revisor til dit selskabs årsregnskab. Mange selskaber har eget bogholderi med egen bogføring, eget regnskab og lønadministration. Derefter har de en godkendt revisor til at udarbejde årsregnskaberne baseret på en gennemgang af regnskabet og bogføringen.

Vi kan hjælpe dig med at opsætte en kontoplan og rammerne for din egen bogføring, hvorefter du selv fører bogholderiet. Når bogføringen er afsluttet, overtager vi materialet, udarbejder årsregnskabet og indsender de relevante dokumenter til myndigheder. Se mere om bogføring her.

Afhængig af kapitalejere, selskabstruktur, bestyrelse og bank kan revisor udarbejde en erklæring på forskellige niveauer. Som godkendt revisor tilbyder vi fire forskellige erklæringer på selskabets regnskab, som du kan se uddybende beskrevet nedenfor. Du kan også læse om de forskellige typer erklæringer hos fsr – danske revisorer her.

Priser for revision

Betalingstype

Pris i dkk + moms

Assistance til årsregnskab

Fast pris

9.000,00 - 14.000,00

Review af årsregnskab

Fast pris

10.000,00 - 17.000,00

Udvidet gennemgang af årsregnskab

Fast pris

Konkret tilbud udarbejdes

Revision af årsregnskab

Fast pris

Konkret tilbud udarbejdes

1) ASSISTANCE MED OPSTILLING AF ÅRSREGNSKABET

Som din revisor hjælper vi ledelsen og dig med at opstille dit årsregnskab i henhold til årsregnskabsloven. Vi udtaler os ikke om kvaliteten af oplysningerne i regnskabet, og vi afgiver derfor en erklæring uden sikkerhed.

Med denne assistanceerklæring sikrer du dig, at det er en godkendt revisor, som indsender årsregnskabet på dine vegne til myndighederne. Og du signalerer, at en professionel har kigget på regnskabet, og at risikoen for åbenbare fejl er minimeret.

PRIS FOR DENNE ASSISTANCE LIGGER PÅ MELLEM KR. 9.000,00 – 14.000,00.

2) REVIEW AF ÅRSREGNSKABET

Når vi forbereder et review af et årsregnskab, analyserer vi tallene yderligere. Det giver en større, men stadigvæk begrænset sikkerhed for at oplysningerne i årsregnskabet er korrekte. I reviewet tager vi som din revisor udgangspunkt i oplysningerne fra ledelsen, bogholderiet og øvrigt regnskabsmateriale. Reviewet af årsregnskabet er primært baseret på en række analyser og forespørgsler til ledelsen. Vi går kun ind og foretager et yderligere tjek af oplysningerne, hvis vores analyse eller forespørgsler giver anledning hertil.

Med denne reviewerklæring sikrer du dig, at det er en godkendt revisor, som indsender årsregnskabet på dine vegne til myndighederne. Og du signalerer, at regnskabet er gennemgået og analyseret af en professionel, og at risikoen for fejl er begrænset.

PRIS FOR DETTE REVIEW LIGGER PÅ MELLEM KR. 10.000,00 – 17.000,00.

 

3) UDVIDET GENNEMGANG AF ÅRSREGNSKABET

Når vi som din revisor foretager en udvidet gennemgang af dit årsregnskab, giver det dig en større sikkerhed for rigtigheden af oplysningerne i årsregnskabet. I den udvidede gennemgang tager vi som din revisor udgangspunkt i oplysningerne fra ledelsen, bogholderiet og øvrigt regnskabsmateriale, og vi foretager en gennemgang af regnskabet baseret på analyser og forespørgsler til ledelsen. Herudover foretager vi en række supplerende handlinger i forhold til bekræftelser fra tredjemand og kontrol af indberetninger til skat og moms for at opnå yderligere sikkerhed for oplysningerne i årsregnskabet. 

Med denne erklæring sikrer du dig, at det er en godkendt revisor, som indsender årsregnskabet på dine vegne til myndighederne. Og du signalerer, at regnskabet er gennemgået og analyseret af en professionel, og at risikoen for fejl er begrænset.  

PRIS FOR UDVIDET GENNEMGANG AFHÆNGER AF SELSKABET. DERFOR UDARBEJDER VI EN FAST PRIS PÅ OPGAVEN PÅ BAGGRUND AF SELSKABETS KONKRETE AKTIVITETER. 

4) REVISION AF ÅRSREGNSKABET

En revision giver høj grad af sikkerhed for oplysningerne i årsregnskabet. En stor del af arbejdet i en revision handler om at kontrollere oplysningerne i årsregnskabet. Din revisor analyserer oplysningerne blandt andet ved at rette forespørgsler til selskabets ledelse og kontrollere væsentlige poster i regnskabet. Regnskabsposter kan kontrolleres på forskellige måder, eksempelvis ved indhentelse af eksterne bekræftelser, observationer, fysisk kontrol med videre.

Med denne erklæring sikrer du dig, at det er en godkendt revisor, som indsender årsregnskabet på dine vegne til myndighederne. Og du signalerer, at regnskabet er revideret af en professionel, og at risikoen for fejl er lav.

Banker, professionelle bestyrelser, investorer og andre involverede interessenter kræver ofte sådan en erklæring. Skal virksomheden gøres klar til at optage lån eller få nye investorer, er det en god idé at få denne erklæring. Banker kreditvurderer selskaber og baserer kreditvurderingen på erklæringen. En erklæring om revision er det stærkeste signal at sende. 

PRIS FOR REVISION AFHÆNGER AF SELSKABET. DERFOR UDARBEJDER VI EN FAST PRIS PÅ OPGAVEN PÅ BAGGRUND AF SELSKABETS KONKRETE AKTIVITETER.

Vil du vide mere?